English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Aktuality

INFORMACE – NEPŘEHLÉDNĚTE!

 

Vyhlášení výběrového řízení na 1. Rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařstvi.

uchazeči doloží k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • Osobní dotazník rezidenta
 • Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
 • Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Přehled odborné praxe

Přihlášky zasílejte emailem na adresu info@ordinace-karlin.cz, nebo osobně na adrese Šaldova24/504, Praha 8 Karlín. Uzávěrka přihlášek je dne 3.8.2018

Formulář o Vyhlášení výběrového řízení ke stažení zde

 


SKUPINOVÉ CVIČENÍ JÓGY S LÉČEBNÝM PŘESAHEM

14 lekcí od září do prosince 2017
Velikost skupiny je maximálně 7 lidí, což umožňuje osobní přístup. Cvičení je vedeno tak, aby bylo přínosné pro každého bez ohledu na jeho předchozí zkušenosti.

Pondělí 16.45 - 18:15 počínaje 11.9.2017
Středa 16:00 - 17:30 počínaje 6.9.2017
Více informací zde, přihlásit se je možné přímo v ordinaci, na čísle 224818214, nebo mailem na matseifert@seznam.cz.

KOMPLEXNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE

V ordinaci PL Karlín nově nabízíme psychosomatické konzultace, jógovou terapii, psychoterapii, a také rehabilitační péči.
Psychosomatické konzultace nabízíme lidem s chronickými obtížemi nereagujícími dostatečně na klasickou léčbu, ale také všem, koho zajímá komplexní pohled na své zdraví a nemoc.
Jógová terapie  pomáhá vybudovat správné držení těla a zmírňuje bolesti pohybového aparátu. Ve většině případů bolestí zad a kloubů jóga nahradí fyzioterapii.
Psychoterapie  je nástrojem jak pro krátkodobé řešení aktuálních životních krizí, tak pro dlouhodobou práci na úlevě od duševních i tělesných obtíží či na seberozvoji.
Rehabilitační péče  umožňuje podívat se, jak se svým tělem zacházíte a z čeho mohou pramenit vaše obtíže, a cvičit tak, abyste si odnesli domů nové poznání založené na vlastní zkušenosti, které můžete nadále sami rozvíjet.

Na individuální i skupinová sezení je možné se objednat přímo v ordinaci, mailem na matseifert@seznam.cz, případně na čísle 224818214.


 OČKOVÁNÍ

Ověřte si, zda máte potřebná očkování před cestou do zahraničí. Svou cestu můžete konzultovat v ordinaci a potřebná očkování doplnit.

Ordinace již zajistila vakcíny proti chřipce a vakcíny proti pneumokokovému zápalu plic.  Očkování zahájíme 1. září.

Očkování doporučujeme všech osobám starším 65 let a chronicky nemocným. U těchto osob je očkování bezplatné. Očkování se vyplatí i lidem v produktivním věku, kteří se chtějí vyvarovat pracovních absencí během chřipkové epidemie. 

Očkování zajišťujeme pro smluvní společnosti i v rámci pracovnělékařských služeb.


STUDIE V ORDINACI

V ordinaci aktuálně  probíhají dvě výzkumné studie:

   1. Léčba chřipky protivirovými přípravky

Do studie můžeme zařadit pacienty do tří dnů  po vypuknutí příznaků  akutního onemocnění dýchacích cest.

   2. Léčba průjmu

V ordinaci aktuálně probíhá mezinárodní studie, zaměřená na moderní léčbu průjmových onemocnění.

Do studie mohou být zařazeni jen pacienti, kteří mají nebo měli průjmovité stolice a dostaví do ordinace dříve, než si vezmou lék z domácí lékárny.

Zařazení pacienti obdrží příspěvek na cestovné a stravné. Informace o studii telefonicky nebo přímo v ordinaci u lékařů.     


 

Ve shodě s platnými zákony Ordinace Karlín

 • plně respektuje práva pacientů a personál je připraven komunikovat o všech nejasnostech a pochybách s tím souvisejícíc
 • každý pacient má právo určit (a písemně stvrdit), komu mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu
 • zdravotní výkony u osob mladších 18 let musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů
 • uvádí, že v ordinaci nejsou nabízeny výkony, pro které existuje ekonomicky náročnější varianta
 • uvádí, že k žádnému z výkonů, prováděných v ordinaci, nevyžadujeme písemný informovaný souhlas
 • v případě očkování předkládáme dotazník s informací, kterou registrovaní pacienti jen podepisují, neregistrovaní vyplňují
 • ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou umístěny viditelně formou ceníku.
 • pro náměty, komentáře a stížnosti pacientů je zřízena schránka u dveří do pracovny sestry.