English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Charitativní projekty

Vážení pacienti,

Naše ordinace se snaží podporovat vybrané neziskové organizace, které dle našeho názoru dělají velký kus práce jednak u nás, ale i v zahraničí. Naše podpora se uskutečňuje vždy formou výstavy fotografií v naší čekárně. Na konci výstavy, většinou vždy po dvou letech, pořádáme malou akci, kdy vystavované fotky dražíme a výtěžek poskytujeme vybrané organizaci. Je to vždy milé setkání zajímavých lidí a přispění alespoň malou částkou k dobré věci. Zároveň to zvyšuje u lidí povědomí o práci různých neziskových skupin.

V ordinaci od roku 2002 proběhly výstavy -

2002: Česká rodina, autor: Michaela Antůšková

2004: Vltava, autor: ing. Pavel Mudra

2006:  Cesta domů, autor: p.Špinka

2008: Děti v Namibii, autor: MUDr. Tomáš Jedlička

2011: Lidé, autor: Michaela Antůšková

 

Prostředky vybrané při vernisážích byly věnovány organizacím:

Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Domácí hospic "Cesta domů" (www.cestadomu.cz).

Na podzim tohoto roku připravujeme třetí výstavu, zatím je to překvapení.

A pár fotografií z výstavy a vernisáže