English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Projekt Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Její počátky se datují do května 1992.

Společnost má čtyři hlavní cíle:

  1. efektivně pomáhat lidem v krizových a postkrizových oblastech světa
  2. podporovat diskusi o roli, kterou hraje Česká republika a její občané ve světě
  3. spolupodílet se na vytvoření tolerantní a otevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem vzájemného obohacení a nikoli konfliktů
  4. mobilizovat veřejnou podporu pro aktivní, prodemokraticky zaměřenou zahraniční politiku České republiky, pro niž není dodržování lidských práv jen frází

Namíbie - země mnoha protikladů

Namíbie patří mezi tři země světa nejvíce postižené onemocněním HIV/AIDS. Přestože se tato jihoafrická země řadí mezi středně vyspělé ekonomiky, žijí více než dvě třetiny jejích obyvatel pod mezinárodně stanovenou hranicí chudoby.

Komunitní centrum - Člověk v tísni NamíbiePandemie HIV/AIDS bude v Namíbii vrcholit v průběhu příštích deseti let. Vzhledem k tíživé sociální a ekonomické situaci širokých vrstev obyvatelstva a s ohledem na omezenou kapacitu státního zdravotního a sociálního systému, hrozí zemi dramatický nárůst chudoby, podvýživy a destabilizace části společnosti. Pracovníci společnosti Člověk v tísni působí od roku 2003 v regionu Karas na jihu Namíbie, která je těžce zasažena epidemií TBC a šířící se pandemií HIV/AIDS. Cílem programu je socioekonomická stabilizace rodin a komunit postižených HIV/AIDS a dalšími nebezpečnými infekcemi. Projekt je realizován s finanční podporou Vlády České republiky (v gesci MPSV ČR).

Před komunitním centrem "Člověk v tísni" v NamíbiiV únoru 2004 byl zahájen provoz Komunitního centra v chudinské čtvrti Tseiblaagte na předměstí města Keetmanshoop, hlavního města regionu, kde se uskutečňují pravidelná týdenní setkání lidí žijících s HIV/AIDS a dobrovolníků vyškolených společností Člověk v tísni. Náplň setkání se soustřeďuje na psychologickou podporu, sdílení informací a zkušeností a zvyšování povědomí o HIV/AIDS v komunitě – v prostorách Komunitního centra byla v únoru 2004 otevřena dílna zaměstnávající 50 lidí z rodin postižených chudobou i HIV/AIDS či přímo nakažených virem HIV. Výrobky z dílny jsou prodávány v Namibii i v České republice (Sanu Babu v Michalské ulici v Praze).

 

Proč je tato výstava právě v čekárně Vašeho praktického lékaře v Karlíně, vzdáleného od Namíbie 8000 km?

Chtěli jsme Vám trochu přiblížit tuto zemi a lidi, kteří v ní žijí a problémy, se kterými se potýkají. Představit Vám českou organizaci, která tam vykonala již mnoho dobrého. Chtěli jsme Vám dát příležitost, zamyslet se během času stráveného v čekárně nad tím, jaký je vlastně svět okolo nás a jaké je naše místo v něm. Možná ve Vás právě fotografie z Namíbie posílí pocit sounáležitosti k lidem jiné barvy pleti, rasy, vyznáni…, kteří prožívají své radosti a strasti, štěstí a utrpení, stejně jaké život přináší nám všem…

Adriána Youngová a Bohumil Seifert

Zpět