English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Psychosomatická péče

 Podstatou psychosomatické péče je celostní (holistický) pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (sóma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu. Rádi se s vámi podíváme komplexně na vaše obtíže, ale i na vaše tělesné i duševní zdroje, které se společně pokusíme aktivizovat. Společně budeme hledat způsoby, jak se svými tělesnými i psychickými potížemi pracovat a jak najít cestu k úzdravě nebo alespoň k lepšímu fyzickému i psychickému stavu.

Psychosomatické konzultace nabízí v nových prostorech naší ordinace MUDr. Martin Seifert, který se touto problematiku dlouhodobě zabývá. Podílel se také na Doporučeném postupu pro praktické lékaře Psychosomatické poruchy a medicínsky nevysvětlitelné příznaky a je aktivním členem Společnosti psychomatické medicíny české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která tento znovuzrozený obor začleňuje do českého zdravotnického systému. Tato péče bohužel zatím není v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

První konzultace trvá 50 min a stojí 800 kč. Během ní se domluvíme o případné potřebě dalších setkání a o jejich délce a ceně.

Informace a objednání v ordinaci, na tel 224818214 nebo na matseifert@seznam.cz

„Komplexní péče o naše pacienty je naším potěšením!“