English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Kdo jsme

 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.

Promoval na Dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981.
Praxi získal v Nymburce a na odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
Praktickým lékařem v Karlíně je od roku 1985.
Věnuje se pedagogické činnosti; vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Je autorem knihy Všeobecné praktické lékařství a dalších publikací.
Přednáší na kongresech doma i v zahraničí.
V roce 2006 získal titul Ph.D. v oboru Preventivní medicína.
V roce 2009 habilitoval na 1.LF UK v Praze.
 

MUDr. Jitka Nováková

Studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze ukončila promocí v roce 2000.
V roce 2003 složila atestaci z vnitřního lékařství.
Získala zkušenosti na interní a kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
V Karlíně působí od roku 2010.
V roce 2011 získala kvalifikaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
 

MUDr. Martin Seifert 

Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009.
Působil v doktorském programu na Rehabilitační klinice 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Klinickou interní praxi získal na 3.interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Od roku 2011 do roku 2013 pracoval na univerzitní Neurorehabilitační klinice v bavorském Regensburgu.
Na podzim 2015 vykonal atestační zkoušku z všeobecného praktického lékařství .
Během studia a předatestační přípravy absolvoval kurs shiatsu, myoskeletální medicíny a psychosomatiky.

 

MUDr. Renata Dvořáková

Pro obor Všeobecné praktické lékařství se rozhodla již během studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze, kterou ukončila v roce 2014.
Nastoupila na rezidenční místo v Ordinaci Karlín a v současné době naplňuje program specializační přípravy na klinikách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Do karlínské ordinace se vrátí na jaře 2016. 

 

 MUDr. Kateřina Barčíková

Po úspěšném zakončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupila v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.
Když dovršila dvouletou praxi v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, působila 2 roky na interním oddělení.
V říjnu 2015 zahájila specializační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství v rezidenčním programu v Ordinaci Karlín.

 

 Dagmar Šťastná

Střední zdravotní školu v Praze 8 zakončila maturitou v roce 1976.
Praxi získala ve Fakultní nemocnici Bulovka jako chirurgická a anesteziologická sestra.
Od roku 1989 působí v Karlíně, v letech 1995 - 1997 jako vrchní sestra, od roku 1997 jako sestra soukromé praxe.
Absolvovovala různé specializační kurzy a získala dovednosti v léčení chronických ran, poradenství v oblasti pomůcek pro inkontinenci a ve využití různých přístrojových vyšetřovacích metod v ordinaci.
 

 Mgr. Šárka Vondrová

Maturovala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8. Sesterskou praxi získala v soukromé chirurgické ambulanci na Praze 6 a ve společnosti Santé, kde pracovala jako všeobecná zdravotní sestra.
V roce 2011 získala magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Během studií pracovala ve výchovném ústavu jako speciální pedagog vychovatel.
V Ordinaci Karlín pracuje od července 2015.