English

 

Šaldova 24
Praha 8 Karlín
tel.:224 818 214
info@ordinace-karlin.cz

Úvod

V naší ordinaci poskytujeme kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace nabízí příjemné klidné prostředí, je moderně zařízená, vybavená nadstandardními diagnostickými přístroji.

Rozšířili jsme naše služby o Psychoterapii, Psychosomatickou péči,  Rehabilitační péči a Jógovou terapii    

Aktuálně jsme zahájili očkování proti chřipce. 

Máme zavedený objednací systém, který umožňuje objednání ke konkrétnímu lékaři na vámi zvolenou dobu. Tím šetříme Váš čas, který byste jinak strávili v čekárně. Zároveň poskytujeme prostor pro akutní pacienty. Seznamte se naší ordinační dobou a její organizací.

Kromě češtiny a slovenštiny, mluvíme anglicky, částečně německy a rusky. Můžeme zprostředkovat konzultaci ve španělštině, francouzštině a máme kontakt na tlumočníka různých čínských jazyků.

Registrujeme pouze pacienty s bydlištěm v Karlíně nebo po individuální domluvě. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Uzavíráme smlouvy na pracovnělékařskou péči. O možnosti registrace se informujte v ordinaci na tel. čísle 224818214 nebo e-mailem. 

Zde je Ceník hrazených služeb

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze. Proto se můžete setkat se studenty lékařské fakulty. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření ale nemusíte souhlasit. V tom případě informujte lékaře.

Podílíme se také, se souhlasem pacientů, na programech testování účinnosti nových léků a medicínských postupů.

Snažíme se také podporovat různé charitativní projekty.