+420 224 818 214, +420 603 477 582, info@ordinace-karlin.cz, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

  • 1

V souladu s uvolňováním preventivních opatření proti pandemii Covid-19,
budeme od pondělí 20. dubna poskytovat zdravotní péči v plném rozsahu ordinačních hodin,
ale pouze po předchozím telefonickém nebo elektronickém objednání, ve 20-minutových intervalech tak, aby nedošlo ke zbytečnému potkávání osob v čekárně. Objednání je tedy nutné i pro dobu jinak vyhrazenou pro akutní pacienty.

Do ordinace prosím přijďte s rouškou. U vstupu do ordinace je desinfekční prostředek, který využijte před vstupem i před odchodem z ordinace.

V případě akutních dýchacích obtíží, rýmy, kašle, zažívacích obtíží, ztráty čichu nebo chuti, kdy přichází v úvahu infekce koronavirem, nás v každém případě kontaktujte telefonicky.                      

V naší ordinaci poskytujeme kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace nabízí příjemné klidné prostředí, je moderně zařízená, vybavená nadstandardními diagnostickými přístroji.

Máme zavedený objednací systém, který umožňuje objednání ke konkrétnímu lékaři na vámi zvolenou dobu. Zároveň poskytujeme prostor pro akutní pacienty.

Registrujeme pouze pacienty s bydlištěm v Karlíně nebo po individuální domluvě. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Uzavíráme smlouvy na pracovnělékařskou péči. O možnosti registrace se informujte v ordinaci na tel. čísle 224818214 nebo e-mailem. 

Testování v Ordinaci Karlín.

Osoby, které měli orgánem veřejného zdraví (Hygienickou stanicí) nařízenou karanténu, musí před jejím ukončením absolvovat test na protilátky proti infekci Covid-19.

Test je jednoduchý, provádí se z krve získané píchnutím do prstu, podobně jako při vyšetření CRP. Výsledek je k dispozici během několika minut.

Test prováděný v této situaci hradí stát a pojišťovna.

Na testování je třeba se předem objednat telefonicky.

Nabízíme i testování pacientů stejnou metodou na vyžádání za úhradu.

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze. Proto se můžete setkat se studenty lékařské fakulty. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření ale nemusíte souhlasit. V tom případě informujte lékaře.

Podílíme se také, se souhlasem pacientů, na programech testování účinnosti nových léků a medicínských postupů.

Kromě češtiny a slovenštiny, mluvíme anglicky, částečně německy a rusky. Můžeme zprostředkovat konzultaci ve španělštině, francouzštině a máme kontakt na tlumočníka různých čínských jazyků.

Ordinace Karlín ve shodě s platnými zákony:

  • plně respektuje práva pacientů a personál je připraven komunikovat o všech nejasnostech a pochybách s tím souvisejícíc
  • každý pacient má právo určit (a písemně stvrdit), komu mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu
  • zdravotní výkony u osob mladších 18 let musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů
  • uvádí, že v ordinaci nejsou nabízeny výkony, pro které existuje ekonomicky náročnější varianta
  • uvádí, že k žádnému z výkonů, prováděných v ordinaci, nevyžadujeme písemný informovaný souhlas
  • v případě očkování předkládáme dotazník s informací, kterou registrovaní pacienti jen podepisují, neregistrovaní vyplňují
  • ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou umístěny viditelně formou ceníku.
  • pro náměty, komentáře a stížnosti pacientů je zřízena schránka u dveří do pracovny sestry.