+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

 • 1

Komunikace s ordinací

a online objednání

ZDE

Vážení pacienti, neposílejte nám prosím emaily, přetěžují nám emailovou schránku a my nemáme při naší práci kapacity na její denní údržbu. 

Pro komunikaci s ordinací používejte výhradně systém SmartMedix. Rádi bychom, aby tento komunikační systém nahradil i telefon, který je neustále přetížený, i přesto, že jsme zařadili do našeho týmu telefonistku.

Informace o současném režimu ordinace

Vážení pacienti a klienti naší ordinace, děkujeme Vám, že jste respektovali opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. Byli bychom rádi, abyste zachovali základní ochranná opatření pro bezpečí všech, kteří se v prostorách ordinace pohybují. 

Prosíme Vás, abyste si dezinfikovali ruce hned po vstupu do čekárny. Všechny prostory ordinace včetně klik jsou pravidelně dezinfikovány. Dále Vás prosíme abyste nosili roušku, pokud máte příznaky respiračního onemocnění a abyste zachovávali dostatečné odstupy od ostatních.

Snažíme se kvalitu lékařské péče v naší ordinaci držet trvale na vysoké úrovni a při tom zachovávat individuální a co nejosobnější přístup ke každému člověku. Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou důvěru! Váš tým Ordinace PL Karlín s.r.o.

Aktuálně

 • Vracíme se k jednoduššímu online objednávání SmartMedix, které však je nyní vylepšeno o možnost posílat zabezpečené zprávy i s přílohami, žádosti o recepty a další požadavky pro naše registrované pacienty, které mají u nás v kartě uvedený e-mail.
 • Tento staronový komunikační systém také nabízí naším registrovaným pacientům náhled na provedená očkování a preventivní prohlídky. Doporučujeme tedy doplnit si u nás v ordinaci Vaši e-mailovou adresu a registrovat se do tohoto komunikačního systému ZDE 
 • Objednání pracovní prohlídky u neregistrovaného v naší ordinaci ZDE 

Informace o aktuálním očkování a testování

Od října 2022 budeme v naší ordinaci očkovat proti chřipce, a to bez objednání nebo nutné rezervace. Hlaste se v ordinačních hodinách na sesterně. Očkování proti chřipce je možné aplikovat v jeden den společně s očkováním proti Covidu-19 (nyní hlavně 4. dávka) a tento postup je i doporučován. 

 • V naší ordinaci také provádíme odběry na PCR, ale pouze u lidí s příznaky Covidu-19 nebo s pozitivním antigenním testem. 
 • Nabízíme odběr PCR i antigenní testování na přímou platbu, pokud není zdravotní indikace.  

O chodu ordinace

V naší ordinaci poskytujeme kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace nabízí příjemné klidné prostředí, je moderně zařízená, vybavená nadstandardními diagnostickými přístroji.

Máme zavedený objednací systém, který umožňuje objednání ke konkrétnímu lékaři na vámi zvolenou dobu. Zároveň poskytujeme prostor pro akutní pacienty.

Registrujeme pouze pacienty s bydlištěm v Karlíně nebo po individuální domluvě. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Uzavíráme smlouvy na pracovnělékařskou péči. O možnosti registrace se informujte v ordinaci na tel. čísle 224818214 nebo e-mailem. 

O Ordinaci Karlín

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. a 3. lékařské fakulty UK v Praze. Proto se můžete setkat se studenty lékařské fakulty. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření ale nemusíte souhlasit. V tom případě informujte lékaře.

Podílíme se také, se souhlasem pacientů, na programech testování účinnosti nových léků a medicínských postupů.

Kromě češtiny a slovenštiny, mluvíme anglicky, částečně německy a rusky. Můžeme zprostředkovat konzultaci ve španělštině, francouzštině a máme kontakt na tlumočníka různých čínských jazyků

Ordinace Karlín ve shodě s platnými zákony

 • plně respektuje práva pacientů a personál je připraven komunikovat o všech nejasnostech a pochybách s tím souvisejícíc
 • každý pacient má právo určit (a písemně stvrdit), komu mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu
 • zdravotní výkony u osob mladších 18 let musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů
 • uvádí, že v ordinaci nejsou nabízeny výkony, pro které existuje ekonomicky náročnější varianta
 • uvádí, že k žádnému z výkonů, prováděných v ordinaci, nevyžadujeme písemný informovaný souhlas
 • v případě očkování předkládáme dotazník s informací, kterou registrovaní pacienti jen podepisují, neregistrovaní vyplňují
 • ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou umístěny viditelně formou ceníku.
 • pro náměty, komentáře a stížnosti pacientů je zřízena schránka u dveří do pracovny sestry.

Kontakt

Ordinace Karlín - Šaldova 24 , Praha 8 Karlín, 
+420 224 818 214+420 603 477 582