+420 224 818 214, +420 603 477 582, ordinace@ordinace-karlin.cz  Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

 • 1

Aktuální informace pro pacienty

Vážení pacienti a klienti naší ordinace, děkujeme Vám, že jste respektovali opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. Čas největší nejistoty a strachu z virové nákazy při jakémkoli lidském kontaktu je snad za námi. Přesto bychom rádi dále zachovali základní ochranná opatření pro bezpečí všech, kteří se v prostorách ordinace pohybují.

Prosíme Vás, abyste si dezinfikovali ruce hned po vstupu do čekárny. Všechny prostory ordinace včetně klik jsou pravidelně dezinfikovány.

Dále Vás prosíme, abyste ve všech prostorách ordinace nosili roušky, a to především, pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení včetně teploty, slabosti či bolesti hlavy, a abyste zachovávali dostatečné odstupy od ostatních pacientů i lékařek/ů a sester. Jestliže jste nebyli poslední 2 týdny v rizikovém kontaktu a cítíte se zdrávi, můžete se domluvit s lékařem či sestrou na odložení roušky při samotné konzultaci.

Dále Vás prosíme, abyste využívali náš objednací systém, a to i při akutních potížích. Rádi bychom, aby bez objednání nechodil do ordinace vůbec nikdo. Můžete se objednat telefonicky (224 818 214, 603 477 582) nebo jednoduchým systémem na našich webových stránkách www.ordinace-karlin.cz

Snažíme se kvalitu lékařské péče v naší ordinaci držet trvale na vysoké úrovni a při tom zachovávat individuální a co nejosobnější přístup ke každému člověku. Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou důvěru a přejeme Vám příjemné prožití léta v plném tělesném i duševním zdraví! Váš tým Ordinace PL Karlín s.r.o. 

Oznámení o novém složení ordinačního týmu

Vážení/é pacienti/ky a klienti/ky naší ordinace, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení, pokud Vás zajímá, kdo bude nadále pečovat o Vaše zdraví v naší ordinaci. 

Stále se snažíme zachovávat pro Vás možnost vybrat si v případě objednání svého lékaře nebo lékařku dle Vaší preference či charakteru potíží. Zároveň klademe důraz na kontinuitu péče a informace o Vašem zdraví v rámci lékařského kolektivu sdílíme. Díky pečlivě vedené dokumentaci a živé komunikaci mezi lékaři Vám můžeme zajistit návaznost péče nezávisle na lékaři či lékařce, ke které(mu) se dostanete např. na kontrolu.

Více než třicetiletou tradici Ordinace PL Karlín reprezentuje Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., který také zaručuje vysokou kvalitu péče v naší ordinaci. Obyčejně ordinuje v úterý, ve středu a ve čtvrtek, často se však musí věnovat akademické a jiné práci.

Vedení ordinace pomalu po svém otci přebírá MUDr. Martin Seifert, který Vám bývá k dispozici v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Ve středu pracuje v CKP Sámova, ostatní dny se věnuje akademické činnosti a psychosomatice. Nabízí také hrazené psychosomatické konzultace mimo ordinační dobu.

Naše a Vaše oblíbená doktorka Jitka Nováková po 12 letech opustila naši ordinaci. Na její místo však nastupují od září nové zkušené a empatické praktické lékařky.

MUDr. Kristína Kopsová Vám je k dispozici v pondělí a v pátek, od ledna 2021 i ve středu a od září 2021 snad všech 5 dní v týdnu. Měla by tak být do budoucna hlavní zárukou kontinuity péče o Vaše zdraví.

MUDr. Marie Bourne se vrátila po 15 letech do ČR z Velké Británie, kde pracovala jako praktická lékařka, což je ohromná lékařská zkušenost. Seznamuje se s českým systémem, medicínské zkušenosti má výborné. Je Vám k dispozici v úterý a ve čtvrtek dopoledne.

MUDr. Zuzana Martínková, naše bývalá rezidentka, nyní již atestovaná praktická lékařka, kterou už možná znáte, doplní náš tým minimálně do doby, než si Dr. Kopsová navýší úvazek. Bude ordinovat v úterý dopoledne. Její nový zájem je paliativní medicína.

Naše ordinace je plně akreditované školící lékařské zařízení a zároveň akademické a výukové pracoviště 1. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Co to pro Vás znamená?

 • Máte jistotu vysoké kvality lékařské péče podle nejaktuálnějších standardů světové medicíny i dodržování GDPR a dalších přísných standardů
 • V ordinaci probíhá různý výzkum
 • O Vaše zdraví pečují také tzv. rezidenti, tedy lékaři/ky, kteří/ré se u nás připravují na specializační zkoušku z všeobecného praktického lékařství Aktuálně jsou to:
 • Min H. Kim, velmi pečlivá a šikovná lékařka, která u nás bude minimálně do podzimu 2021, možná i déle
 • Kateřina Melicharová, taktéž pečlivá lékařka, která se v ordinaci objeví až na jaře 2021 po absolvování nemocničních stáží
 • Občas se v ordinaci objeví i stážisti z jiných lékařských oborů, kteří mají nově povinnou stáž v ordinaci praktického lékaře
 • Občas se v ordinaci objeví studenti 1. nebo 3. LF UK, kteří mají povinnou stáž v ordinaci praktického lékaře

Kdyby Vám přítomnost dalšího člověka kromě Vašeho ošetřujícího lékaře při konzultaci jakkoli vadila, neváhejte to říci a dotyčný počká venku !!!

Nedílnou součástí našeho ordinačního týmu jsou naše dvě skvělé, nadstandardně erudované zdravotní sestry:

Mgr. Šárka Vondrová – bez ní by chod ordinace nebyl možný, má na starosti téměř všechno a převzala tak žezlo po Dagmar Šťastné, kterou už v naší ordinaci neuvidíte, neboť si užívá zaslouženého důchodu.

Marie Kuchařová, DiS. – vystudovaná fyzioterapeutka, která ovládá mj. kineziologický taping, jenž Vám v ordinaci ráda aplikuje. Je vhodný na mnoho různých potíží s pohybovým aparátem. Poptejte se.

Při aktuálním přetížení ordinace telefonáty jsme se rozhodli přivzít do týmu telefonistku Veroniku Mrázkovou, která s Vámi vyřídí po telefonu všechny záležitosti, které se obejdou bez konzultace s lékařem.

Snažíme se kvalitu lékařské péče v naší ordinaci držet trvale na vysoké úrovni a při tom zachovávat individuální a co nejosobnější přístup ke každému člověku. Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou důvěru a přejeme Vám plné tělesné i duševní zdraví! Váš tým Ordinace PL Karlín s.r.o. 

Informace o chodu ordinace

V naší ordinaci poskytujeme kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace nabízí příjemné klidné prostředí, je moderně zařízená, vybavená nadstandardními diagnostickými přístroji.

Máme zavedený objednací systém, který umožňuje objednání ke konkrétnímu lékaři na vámi zvolenou dobu. Zároveň poskytujeme prostor pro akutní pacienty.

Registrujeme pouze pacienty s bydlištěm v Karlíně nebo po individuální domluvě. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Uzavíráme smlouvy na pracovnělékařskou péči. O možnosti registrace se informujte v ordinaci na tel. čísle 224818214 nebo e-mailem. 

O Ordinaci Karlín

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze. Proto se můžete setkat se studenty lékařské fakulty. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření ale nemusíte souhlasit. V tom případě informujte lékaře.

Podílíme se také, se souhlasem pacientů, na programech testování účinnosti nových léků a medicínských postupů.

Kromě češtiny a slovenštiny, mluvíme anglicky, částečně německy a rusky. Můžeme zprostředkovat konzultaci ve španělštině, francouzštině a máme kontakt na tlumočníka různých čínských jazyků

Ordinace Karlín ve shodě s platnými zákony

 • plně respektuje práva pacientů a personál je připraven komunikovat o všech nejasnostech a pochybách s tím souvisejícíc
 • každý pacient má právo určit (a písemně stvrdit), komu mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu
 • zdravotní výkony u osob mladších 18 let musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů
 • uvádí, že v ordinaci nejsou nabízeny výkony, pro které existuje ekonomicky náročnější varianta
 • uvádí, že k žádnému z výkonů, prováděných v ordinaci, nevyžadujeme písemný informovaný souhlas
 • v případě očkování předkládáme dotazník s informací, kterou registrovaní pacienti jen podepisují, neregistrovaní vyplňují
 • ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou umístěny viditelně formou ceníku.
 • pro náměty, komentáře a stížnosti pacientů je zřízena schránka u dveří do pracovny sestry.