+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Ordinace Karlín poskytuje na smluvním základě pracovnělékařskou péči organizacím a firmám podle Zákona o specifických zdravotních službách č.373/2011Sb a to v rozsahu:

  • vstupní a výstupní  pracovnělékařské prohlídky
  • periodické a mimořádné  pracovnělékařské prohlídky podle charakteru pracovní činnosti
  • očkování proti přenosným nemocem
  • odborná poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví na pracovišti a sociální pohody zaměstnanců
  • vedení administrativní agendy a další služby dle ujednání

K pracovnělékařským prohlídkám je nezbytné se objednat a donést žádost od zaměstnavatele a výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře.

Žádost zaměstnavatele musí obsahovat:

Identifikace žadatele, pozici, na kterou nastupuje, jaká rizika daná práce přináší (např. zda se jedná o práci v noci) a do jaké pracovní kategorie přísluší.

Péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pracovně lékařské prohlídky hradí zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

V případě zájmu kontaktujte pracoviště k uzavření smluvního vztahu.