+420 224 818 214, +420 603 477 582, info@ordinace-karlin.cz, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

Pojišťovna hradí preventivní prohlídky pro každého pacienta u registrujícího praktického lékaře (PL) každé 2 roky.

Praktický lékař při této prohlídce provede kompletní interní vyšetření včetně:

 • Vyšetření kůže
  Je doporučené od 40 roku při každé prevenci. Při výskytu podezřelých kožních znamének je doporučeno vyšetření specialistou 
 • Vyšetření prostaty
  Je doporučené od 40 roku při každé preventivní prohlídce.
 • Stanovení kardiovaskulárního rizika.
  Součástí prohlídky je intervence proti rizikovým faktorům kardiovaskulárních nemocí, jako je např. kouření, nadváha, nedostatek tělesného pohybu, režimové a dietní chyby.
   

Laboratorní testy

 • Pacientovi se vyšetří moč při každé prohlídce.
 • Pacientovi se vyšetří celkový cholesterol a jeho frakce. Pojišťovna toto vyšetření hradí v 18., 30., 40., 50., 60. roce věku, pokud pacient není léčený. V případě léčby jsou nutné častější kontroly.
 • Pacientovi se vyšetří hladina glykémie (stanovení cukru v krvi) Pojišťovna toto vyšetření hradí každé 2 roky od 40 let věku. V případě léčby jsou nutné častější kontroly. Další vyšetření indikuje lékař na základě svého uvážení.

 

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení 

 • Vyšetření se provádí v rámci programu sekundární prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Naše ordinace používá moderní imunochemický test s automatickým vyhodnocením.

  Vyšetření je jednoduché. Před vyšetřením není nutné dodržovat žádnou dietu. 
  V ordinaci obdržíte odběrovou pomůcku, s pomocí které doma odeberete vzorek stolice. Sestra Vás poučí. Stolice nesmí spadnout do vody.  Odběrovou zkumavku přinesete následující den nebo nejpozději do tří dnů zpět k nám do ordinace. My vzorek vyšetříme v automatizovaném přístroji a sdělíme Vám výsledek.

  Vyšetření na okultní krvácení do stolice hradí pojišťovna od 50 let do 55 let věku každoročně. V 55 letech je možné buď pokračovat ve dvouletém intervalu s tímto testem, nebo absolvovat screeningovou kolonoskopii. Pozitivita testu neznamená nádor, ale ke zjištění příčiny krvácení je třeba provést kolonoskopii.

  Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva a v případě potřeby odebrat vzorek tkáně. Kolonoskopie se provede vždy, je-li výsledek testu na okultní krvácení pozitivní, tj. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení. Ordinace Karlín spolupracuje se špičkovým endoskopickým pracovištěm Mediendo v Karlíně a v Ústřední vojenské nemocnici na Praze 6.

  Mladší pacienti si mohou test na okultní krvácení do stolice zaplatit.

 

Kontrola očkování

 • Očkování proti tetanu je pravidelné a hrazené pojišťovnou. Přeočkování je nutné každých 10-15 let.

  Ordinace nabízí další očkování - viz sekce očkování.
   

Mamografie – odhalení možného nádoru prsu

 • U žen od 45 let do 69 let, 1 x za 2 roky hradí toto vyšetření pojišťovna. Ženy mladší 45 let si vyšetření hradí sami, nebo u rizikových žen hradí pojišťovna (pozitivní RA – výskyt v rodině)  Je nutné doporučení PL nebo gynekologa.  Žena žádající vyšetření ročně, toto vyšetření hradí.

  Seznam pracovišť naleznete na: www.mzcr.cz , www.mamo.cz

  - P2, VFN, Centrum diagnostiky chorob prsu, Karlovo Nám. 33
  - P4, Mamma centrum DTC Praha a.s, Roškotova 1717/2, tel. 234 105 a 351, 359, 106
    Dr. Schovajsová (koordinátor projektu) - 777 777 144
  - P4, FTN, Vídeňská 800
  - P5, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, tel. 257 272 510
  - P8, FN na Bulovce
  - P 10, FNKV, Šrobárova 50, tel. 267 162 406
  - P 10, První česká společnost s.r.o, Chmelová 6, tel. 272 653 884

 

Praktický lékař dále doporučí

 • Gynekologické vyšetření u svého registrujícího gynekologa
  PAP test (stěr z děložního čípku) – odhalení možného nádoru děložního čípku
 • Oční vyšetření
  Měření nitroočního tlaku je vhodné u pacientů nad 45 let věku
 • Stomatologické (Zubní) preventivní vyšetření