+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Očkování proti chřipce

V ordinaci každoročně očkujeme proti chřipce, zpravidla od září do konce března. Očkujeme vakcínou vyrobenou podle typu očekávaného původce. Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene.

Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u všech osob nad 65 let a u pacientů s nemocemi:

 • Onemocnění průdušek a plic
 • Srdeční onemocnění
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Cukrovka
 • Cystická fibróza
 • Defekty imunity včetně HIV, léčby cytostatiky při nádorovém onemocnění, i u pacientů při léčbě zářením nebo kortikoterapii

Očkování doporučujeme i mladším osobám v produktivním věku, zejména těhotným ženám a osobám, které žijí ve společné domácnosti s chronicky nemocnými lidmi. Očkování proti chřipce pro samoplátce viz Ceník

 

Očkování proti pneumokokům

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění občanům nad 65 let a bez ohledu na věk osobám s chronickým onemocněním srdce a plic. Podrobně se o těchto pravidlech informujte u lékaře. Doporučené skupiny pacientů pro očkování:

 • Osoby exponované této nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
 • Pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
 • Pacienti s chronickým selháváním ledvin
 • Pacienti se závažnou poruchou imunity (včetně HIV v jakémkoliv stádiu)
 • Pacienti s chronickým srdečním onemocněním
 • Pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
 • Pacienti s cukrovkou

Pro samoplátce je cena viz Ceník

 

Očkování proti tetanu 

Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu, např. do oblasti hýždě.

Při nedodržení 15-ti leté lhůty se provádí přeočkování jednou dávkou. Za úhradu je možné zkontrolovat míru ochrany - protilátky proti tetanu. V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.

 

Očkování proti černému kašli

Očkování se provádí kombinovanou vakcínou (tetanus, záškrt, černý kašel) a je doporučováno dospělým pacientům místo běžného přeočkování proti tetanu jednou za život cca kolem 50. roku věku. Pokud jste byli očkováni v nedávné době proti samotnému tetanu a rozhodnete se nechat se očkovat proti černému kašli, je nutné dodržet odstup nejméně 1 rok od posledního přeočkování proti tetanu. Vakcína se aplikuje do deltového svalu na paži. Očkování je za úhradu pacientem. 

 

Očkování proti hepatitidě A a B

Očkování kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A+B považujeme za základní výbavu pro cestovatele. Cena očkování viz Ceník. K celoživotní imunizaci jsou potřeba 3 dávky.  Vakcíny proti hepatitidě A a B lze aplikovat i samostatně. Vakcína proti hepatitidě B se aplikuje bezplatně zdravotnickým profesionálům.

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Nejvhodnější doba pro zahájení očkování je podzim, ale očkování proti klíšťovému zánětu mozkových blan provádíme celoročně. Dvě úvodní vakcíny se musí po 3-5 letech doplňovat přeočkováním. Aktuální cena viz Ceník

 

Očkování proti meningokokové infekci 

Meningokokové infekce (A, C, W135, Y i B) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k životu ohrožujícímu selhání organizmu. 

Vakcina je doporučována především mladým dospělým, kteří pobývají v kolektivech na cestovatelům do subsaharské Afriky, jižní Asie, Mongolska, Nepálu, oblasti Mekky nebo Mediny.

K dispozici jsou 2 typy vakcín. Podrobnosti vysvětlí lékař.

 

Pro cestovatele do exotických krajů poskytujeme poradenství před cestou. Doporučíme antimalarika.

Zajistíme další očkování:

 • Břišní tyfus (Afrika a indický subkontinent)
 • Vzteklina
 • Meningokok (subsaharská Afrika , jižní Asie, Mongolsko, Nepál, povinné u poutníku do Mekky a Mediny)
 • Žlutá zimnice