+420 224 818 214, +420 603 477 582, info@ordinace-karlin.cz, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

 • 1

V naší ordinaci poskytujeme kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace nabízí příjemné klidné prostředí, je moderně zařízená, vybavená nadstandardními diagnostickými přístroji.

Máme zavedený objednací systém, který umožňuje objednání ke konkrétnímu lékaři na vámi zvolenou dobu. Zároveň poskytujeme prostor pro akutní pacienty.

Registrujeme pouze pacienty s bydlištěm v Karlíně nebo po individuální domluvě. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Uzavíráme smlouvy na pracovnělékařskou péči. O možnosti registrace se informujte v ordinaci na tel. čísle 224818214 nebo e-mailem. 

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze. Proto se můžete setkat se studenty lékařské fakulty. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření ale nemusíte souhlasit. V tom případě informujte lékaře.

Podílíme se také, se souhlasem pacientů, na programech testování účinnosti nových léků a medicínských postupů.

Kromě češtiny a slovenštiny, mluvíme anglicky, částečně německy a rusky. Můžeme zprostředkovat konzultaci ve španělštině, francouzštině a máme kontakt na tlumočníka různých čínských jazyků.

Naše ordinace poskytuje tyto lékařské služby pro pacienty registrované v naší karlínské ordinaci:

 • Léčba akutních a chronických onemocnění
 • Pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • Prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • Prohlídky k vystavení zdravotního průkazu
 • Pravidelné očkování, očkování do zahraničí 
 • Pracovně-lékařskou péči (smluvní zajištění podle Zákona o specifických zdravotních službách č.373/2011Sb.)
 • Ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • Návštěvní službu v domácnosti u pacientů bydlících v Karlíně hrazenou ze zdravotního pojištění
 • E-services
 • Telefonické a e-mailové konzultace 
 • Odběry krve a moči přímo v ordinaci
 • EKG vyšetření (elektrokardiogram)
 • CRP diagnostiku
 • Měření INR (srážlivost krve)
 • Měření krevního cukru  a glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci, sledování pacientů s diabetem 2. typu a konzultaci se specialistou v případě potřeby
 • 24 Hodinové monitorování krevního tlaku
 • Vyšetření cév dolních končetin přístrojem k diagnostice neprůchodnosti tepen
 • Ošetřování bércových vředů moderní vlhkou technikou
 • Léčbu Biotronovou lampou některých vybraných onemocnění
 • Psychosomatickou péči
 • Psychoterapii
 • Rehabilitační péči
 • Masáže Shiatsu
 • Jógu a jógovou terapiii

Ordinace Karlín ve shodě s platnými zákony:

 • plně respektuje práva pacientů a personál je připraven komunikovat o všech nejasnostech a pochybách s tím souvisejícíc
 • každý pacient má právo určit (a písemně stvrdit), komu mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu
 • zdravotní výkony u osob mladších 18 let musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů
 • uvádí, že v ordinaci nejsou nabízeny výkony, pro které existuje ekonomicky náročnější varianta
 • uvádí, že k žádnému z výkonů, prováděných v ordinaci, nevyžadujeme písemný informovaný souhlas
 • v případě očkování předkládáme dotazník s informací, kterou registrovaní pacienti jen podepisují, neregistrovaní vyplňují
 • ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou umístěny viditelně formou ceníku.
 • pro náměty, komentáře a stížnosti pacientů je zřízena schránka u dveří do pracovny sestry.