+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Pracovní neschopnost vzniká v případě, že zdravotní stav neumožňuje pacientovi vykonávat práci, ze které se odvádí nemocenské pojištění. Nevztahuje se tedy na OSVČ neplatící dobrovolné nemocenské pojištění. 

Vznik pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o pracovní neschopnosti (vzniku, trvání i ukončení) vystavuje ošetřující lékař, tzn. lékař, který pacienta pro danou nemoc léčí, a zve si pacienta na další kontroly. Např. součástí ošetření u specialisty (např. u chirurga, který pacienta léčí pro úraz) je i vedení PN, pokud pacient nadále zůstává v jeho péči. 

Výjimku tvoří lékaři pohotovosti či záchranné služby, kteří PN nevystavují.

O vzniku pracovní neschopnosti lze rozhodnout maximálně 3 dny zpětně.

Ukončení pracovní neschopnosti

O ukončení rozhoduje opět ošetřující lékař. Stane se tak ve chvíli, kdy zdravotní stav umožňuje návrat do zaměstnání. Neschopenku lze ukončit k aktuálnímu datu, maximálně 3 dny dopředu. Pracovní neschopnost nelze ukončit zpětně. V případě, že se pacient bez omluvy nedostaví na plánované kontrolní vyšetření, a to ani po opakované výzvě, bude pracovní neschopnost ukončena. 

Lístek na peníze

Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti je pacientovi vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy. Od 15. dne platí nemocenskou dávku OSSZ. Z toho vyplývá, že při pracovní neschopnosti trvající déle než 2 týdny, se pacient musí dostavit na kontrolu 14. den pobytu v PN. 

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je třeba pro vyplacení nemocenských dávek odeslat tzv. lístek na peníze. Ten potvrzuje ošetřující lékař při kontrole, většinou měsíc od kontroly předcházející. V případě, že se pacienti na kontrolu nedostaví, nelze lístek na peníze odeslat, a ošetřující lékař je oprávněn DPN ukončit. 

Náhrada mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu, od prvního dne pracovní neschopnost přísluší ve výši 60% redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Základní nemocenská dávka je stanovena ve výši 60% denního vyměřovacího základu (průměr hrubého příjmu za uplynulý rok přepočtený na den), odvozeného od redukčních hranic. 

Pro podrobné informace ohledně PN odkazujeme na Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187