+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Vážení pacienti, naše ordinace se snaží podporovat vybrané neziskové organizace, které dle našeho názoru dělají velký kus práce jednak u nás, ale i v zahraničí. Naše podpora se uskutečňuje vždy formou výstavy fotografií v naší čekárně. Na konci výstavy, většinou vždy po dvou letech, pořádáme malou akci, kdy vystavované fotky dražíme a výtěžek poskytujeme vybrané organizaci. Je to vždy milé setkání zajímavých lidí a přispění alespoň malou částkou k dobré věci. Zároveň to zvyšuje u lidí povědomí o práci různých neziskových skupin. 

V ordinaci od roku 2002 proběhly výstavy -

 • 2002: Česká rodina, autor: Michaela Antůšková
 • 2004: Vltava, autor: ing. Pavel Mudra
 • 2006:  Cesta domů, autor: p.Špinka
 • 2008: Děti v Namibii, autor: MUDr. Tomáš Jedlička
 • 2011: Lidé, autor: Michaela Antůšková
 • 2017: Tváře slavých, autor: Jiří Janoušek a výstava Film první republiky, foto reprodukcí: Mgr. Štěpán Luťanský 

 

 • film 0
 • film 1
 • film 2
 • film 3
 • film 4
 • tvare 1
 • tvare 2

 

Prostředky vybrané při vernisážích byly věnovány organizacím: