+420 224 818 214, +420 603 477 582, info@ordinace-karlin.cz, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.
 • Promoval na Dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981.
 • Praxi získal v Nymburce a na odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
 • Praktickým lékařem v Karlíně je od roku 1985.
 • Věnuje se pedagogické činnosti; vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • Je autorem knihy Všeobecné praktické lékařství a dalších publikací.
 • Přednáší na kongresech doma i v zahraničí.
 • V roce 2006 získal titul Ph.D. v oboru Preventivní medicína.
 • V roce 2009 habilitoval na 1. LF UK v Praze.

                                               

MUDr. Jitka Nováková
 • Studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze ukončila promocí v roce 2000.
 • V roce 2003 složila atestaci z vnitřního lékařství.
 • Získala zkušenosti na interní a kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • V Karlíně působí od roku 2010.
 • V roce 2011 získala kvalifikaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

                                               

MUDr. Martin Seifert
 • Promoval na 2. lékařské fakultě UK v Motole v roce 2009.
 • Praxi získal na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Klinice rehabilitace VFN a na Klinice neurologické rehabilitace v německém Regensburgu.
 • V karlínské ordinaci působí od července 2013 nyní jako kvalifikovaný praktický lékař.
 • V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval kurz Myoskeletalní medicína, Kurz Základní psychosomatické péče a tříletou školu terapeutických masáží shiatsu. V roce 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Mimo praktického lékařství se věnuje rehabilitační a psychosomatické medicíně.

 

MUDr. Min Kim
 • Promovala v roce 2018 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Během studia absolvovala stáže v Dánsku, na Maltě a v Jižní Koreji, dále se jako representantka 1. lékařské fakulty účastnila celosvětové soutěže v urgentní medicíně „Rallye Rejvíz“.

 • Po dokončení studií zahájila v rezidenčním programu předatestační přípravu v oboru všeobecného praktického lékařství, v jehož rámci nyní pracuje na 3. Interní klinice VFN.  

 

MUDr. Zuzana Martínková
 • Studium na 3. lékařské fakultě ukončila v roce 2009.
 • Následně rok pracovala na dětské chirurgii Thomayerovy nemocnice u Prof. Havránka
 • Po rodičovské dovolené nastoupila na interní oddělení nemocnice Mělník, kde působila bezmála 2 roky.
 • V listopadu 2017 nastoupila do týmu Ordinace Karlín, jako rezidentka v oboru všeobecné praktické lékařství. 

 

                                               

MUDr. Kristýna Houšková
 • Studium 1. lékařské fakulty Uk ukončila va roce 2002, po té pracovala na interní-kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • Po rodičovské pauze získávala další praxi na interním a LDN oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice.
 • Od listopadu 2017 nastoupila na rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství v Ordinaci Karlín.

 

                                              

Dagmar Šťastná
 • Střední zdravotní školu v Praze 8 zakončila maturitou v roce 1976.
 • Praxi získala ve Fakultní nemocnici Bulovka jako chirurgická a anesteziologická sestra.
 • Od roku 1989 působí v Karlíně, v letech 1995 - 1997 jako vrchní sestra, od roku 1997 jako sestra soukromé praxe.
 • Absolvovovala různé specializační kurzy a získala dovednosti v léčení chronických ran, poradenství v oblasti pomůcek pro inkontinenci a ve využití různých přístrojových vyšetřovacích metod v ordinaci.

 

                                               

Mgr. Šárka Vondrová
 • Maturovala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8. Sesterskou praxi získala v soukromé chirurgické ambulanci na Praze 6 a ve společnosti Santé, kde pracovala jako všeobecná zdravotní sestra.
 • V roce 2011 získala magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Během studií pracovala ve výchovném ústavu jako speciální pedagog vychovatel.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od července 2015.