+420 224 818 214, +420 603 477 582, info@ordinace-karlin.cz, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.
 • Promoval na Dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981.
 • Praxi získal v Nymburce a na odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
 • Praktickým lékařem v Karlíně je od roku 1985.
 • Věnuje se pedagogické činnosti; vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • Je autorem knihy Všeobecné praktické lékařství a dalších publikací.
 • Přednáší na kongresech doma i v zahraničí.
 • V roce 2006 získal titul Ph.D. v oboru Preventivní medicína.
 • V roce 2009 habilitoval na 1. LF UK v Praze.

                                               

MUDr. Jitka Nováková
 • Studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze ukončila promocí v roce 2000.
 • V roce 2003 složila atestaci z vnitřního lékařství.
 • Získala zkušenosti na interní a kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • V Karlíně působí od roku 2010.
 • V roce 2011 získala kvalifikaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

                                               

MUDr. Martin Seifert
 • Promoval na 2. lékařské fakultě UK v Motole v roce 2009.
 • Praxi získal na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Klinice rehabilitace VFN a na Klinice neurologické rehabilitace v německém Regensburgu.
 • V karlínské ordinaci působí od července 2013 nyní jako kvalifikovaný praktický lékař.
 • V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval kurz Myoskeletalní medicína, Kurz Základní psychosomatické péče a tříletou školu terapeutických masáží shiatsu. V roce 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Mimo praktického lékařství se věnuje rehabilitační a psychosomatické medicíně.

 

MUDr. Min Kim
 • Promovala v roce 2018 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Během studia absolvovala stáže v Dánsku, na Maltě a v Jižní Koreji, dále se jako representantka 1. lékařské fakulty účastnila celosvětové soutěže v urgentní medicíně „Rallye Rejvíz“.

 • Po dokončení studií zahájila v rezidenčním programu předatestační přípravu v oboru všeobecného praktického lékařství, v jehož rámci nyní pracuje na 3. Interní klinice VFN.  

 

MUDr. Kateřina Melicharová
 • Absolvovala praxi v Ordinaci Karlín již během svého studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 2018 nastoupila na interní oddělení nemocnice Na Bulovce.
 • od ledna 2019 působila částečně v Ordinaci Karlín a částečně na oddělení funkční diagnostiky a v léčebně pro dlouhodobě nemocné Na Bulovce.
 • Pozařazení do specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství se stala rezidentkou v Ordinaci Karlín.
 • Od března 2020 zahajuje nemocniční stáže ve Všeobecné fakultní nemocnici. Do naší ordinace se vrátí v květnu 2021.

 

Marie Kuchařová Dis.
 • Maturitu získla v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8 v oboru všeobecná sestra.
 • V roce 1999absolvovala v oboru fyzioterapie.
 • Od roku 2000 pracovala jako fyzioterapeut v domácí péči pro Prahu 8.
 • V roce 2012 získala certifikát terapeutické využití kineziologických tejpů.
 • V roce 2015 ukončila roční kurz v kraniosakrální terapii.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od října 2019.

 

Mgr. Šárka Vondrová
 • Maturovala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8. Sesterskou praxi získala v soukromé chirurgické ambulanci na Praze 6 a ve společnosti Santé, kde pracovala jako všeobecná zdravotní sestra.
 • V roce 2011 získala magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Během studií pracovala ve výchovném ústavu jako speciální pedagog vychovatel.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od července 2015.