+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.
 • Promoval na Dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981.
 • Praxi získal v Nymburce a na odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
 • Praktickým lékařem v Karlíně je od roku 1985.
 • Věnuje se pedagogické činnosti; vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • Je autorem knihy Všeobecné praktické lékařství a dalších publikací.
 • Přednáší na kongresech doma i v zahraničí.
 • V roce 2006 získal titul Ph.D. v oboru Preventivní medicína.
 • V roce 2009 habilitoval na 1. LF UK v Praze.

 

MUDr. Martin SeifertMUDr. Martin Seifert
 • Promoval na 2. lékařské fakultě UK v Motole v roce 2009.
 • Praxi získal především na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na Klinice rehabilitace VFN a na Klinice neurologické rehabilitace v německém Regensburgu.
 • V roce 2015 atestoval v oboru Všeobecné praktické lékařství a v roce 2019 v oboru Psychosomatika.
 • V letech 2016-2019 pracoval částečně jako praktický lékař na bavorském venkově.
 • V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval mj. kurz Myoskeletální medicína, Kurz Základní psychosomatická péče a tříletou školu terapeutických masáží shiatsu.
 • V roce 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku.
 • V naší ordinaci působí od července 2013. Mimo praktického lékařství se věnuje rehabilitační a psychosomatické medicíně a přednáší na 1. a 3. LF UK.
 • V dubnu 2020 založil Kabinet praktického lékařství na 3. LF UK, který od té doby vede.

 

MUDr. Kristína KopsováMUDr. Kristína Kopsová
 • Promovala na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011.
 • Praxi získala na Interním oddělení Rehabilitační Nemocnice Beroun, poté pracovala v ordinaci praktického lékaře na Praze 4.
 • Z všeobecného praktického lékařství atestovala v roce 2015.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od září 2020.

 

 

MUDr. Min KimMUDr. Min Kim
 • ● Promovala v roce 2018 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  ● Během studia absolvovala stáže v Dánsku, na Maltě a v Jižní Koreji, dále se jako reprezentantka 1. lékařské fakulty účastnila celosvětové soutěže v urgentní medicíně „Rallye Rejvíz“.
  ● Od roku 2019 pracuje na Urgentním příjmu SPIN ve VFN a od roku 2021 také na Urgentním příjmu dospělých ve FNM.
  ● Z všeobecného praktického lékařství atestovala v roce 2021.
  ● Od roku 2021 působí v radě Mladých praktiků
  ● Po dokončení atestace VPL zahájila atestační přípravu v oboru Urgentní medicína.

 

MUDr. Kateřina MelicharováMUDr. Kateřina Melicharová
 • Absolvovala praxi v Ordinaci Karlín již během svého studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 2018 nastoupila na interní oddělení nemocnice Na Bulovce.
 • od ledna 2019 působila částečně v Ordinaci Karlín a částečně na oddělení funkční diagnostiky a v léčebně pro dlouhodobě nemocné Na Bulovce.
 • Po zařazení do specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství se stala rezidentkou v Ordinaci Karlín.
 • Od března 2020 zahajuje nemocniční stáže ve Všeobecné fakultní nemocnici. Do naší ordinace se vrátí v květnu 2021.

 

MUDr. Anna LedererováMUDr. Anna Ledererová
 • Promovala na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021.
 • V průběhu studia se účastnila dobrovolnických projektů v rámci IFMSA a v roce 2019 přes tuto organizaci vyjela na klinickou stáž ve Španělsku.
 • S týmem Dobro1LF se angažovala ve vedení Studie kolektivní imunity na začátku koronavirové pandemie.
 • Od září 2021 nastupuje na rezidenční místo v Ordinaci Karlín a zahajuje tak specializační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

 

MUDr. Kristýna KopeckáMUDr. Kristýna Kopecká
 • Promovala na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021.
 • Během studia dobrovolně docházela na Urgentní příjem SPIN ve VFN a do Kognitivního centra FN Motol. Dále absolvovala klinickou stáž v Jordánsku v rámci IFMSA.
 • Od září 2021 do srpna 2022 pracovala na interním oddělení Nemocnice Hořovice, kde stále slouží noční služby.
 • Od září 2022 se připravuje na atestaci z oboru Všeobecné praktické lékařství cestou rezidenčního místa v Ordinaci Karlín.

 

 

Marie Kuchařová DisMarie Kuchařová Dis.
 • Maturitu získala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8 v oboru všeobecná sestra.
 • V roce 1999 absolvovala v oboru fyzioterapie.
 • Od roku 2000 pracovala jako fyzioterapeut v domácí péči pro Prahu 8.
 • V roce 2012 získala certifikát terapeutické využití kineziologických tejpů.
 • V roce 2015 ukončila roční kurz v kraniosakrální terapii.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od října 2019.

 

Mgr. Šárka VondrováMgr. Šárka Vondrová
 • Maturovala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8. Sesterskou praxi získala v soukromé chirurgické ambulanci na Praze 6 a ve společnosti Santé, kde pracovala jako všeobecná zdravotní sestra.
 • V roce 2011 získala magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Během studií pracovala ve výchovném ústavu jako speciální pedagog vychovatel.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od července 2015.