+420 224 818 214, +420 603 477 582, Šaldova 24, Praha 8 - Karlín  

Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.Doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.
 • Promoval na Dětské lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981.
 • Praxi získal v Nymburce a na odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
 • Praktickým lékařem v Karlíně je od roku 1985.
 • Věnuje se pedagogické činnosti; vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • Je autorem knihy Všeobecné praktické lékařství a dalších publikací.
 • Přednáší na kongresech doma i v zahraničí.
 • V roce 2006 získal titul Ph.D. v oboru Preventivní medicína.
 • V roce 2009 habilitoval na 1. LF UK v Praze.

 

MUDr. Martin SeifertMUDr. Martin Seifert
 • Promoval na 2. lékařské fakultě UK v Motole v roce 2009.
 • Praxi získal především na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na Klinice rehabilitace VFN a na Klinice neurologické rehabilitace v německém Regensburgu.
 • V roce 2015 atestoval v oboru Všeobecné praktické lékařství a v roce 2019 v oboru Psychosomatika.
 • V letech 2016-2019 pracoval částečně jako praktický lékař na bavorském venkově.
 • V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval mj. kurz Myoskeletální medicína, Kurz Základní psychosomatická péče a tříletou školu terapeutických masáží shiatsu.
 • V roce 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku.
 • V naší ordinaci působí od července 2013. Mimo praktického lékařství se věnuje rehabilitační a psychosomatické medicíně a přednáší na 1. a 3. LF UK.
 • V dubnu 2020 založil Kabinet praktického lékařství na 3. LF UK, který od té doby vede.

 

MUDr. Kristína KopsováMUDr. Kristína Kopsová
 • Promovala na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011.
 • Praxi získala na Interním oddělení Rehabilitační Nemocnice Beroun, poté pracovala v ordinaci praktického lékaře na Praze 4.
 • Z všeobecného praktického lékařství atestovala v roce 2015.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od září 2020.
 • Zúčastnila se mezinárodního kurzu EURACT Leonardo Level 1 pro školitele v oblasti všeobecné praxe.
 • Absolvovala kurzy ultrasonografie POCUS a hodnocení rizika diabetické nohy a tyto výkony provádí v naší praxi.

 

 

MUDr. Anna LedererováMUDr. Anna Ledererová
 • Promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021.
 • V průběhu studia se účastnila dobrovolnických projektů v rámci IFMSA a v roce 2019 přes tuto organizaci vyjela na klinickou stáž ve Španělsku.
 • S týmem Dobro1LF se angažovala ve vedení Studie kolektivní imunity na začátku koronavirové pandemie.
 • Od září 2021 nastoupila na rezidenční místo v Ordinaci Karlín a zahajuje tak specializační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

 

MUDr. Kristýna KopeckáMUDr. Kristýna Kopecká
 • Promovala na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021.
 • Během studia dobrovolně docházela na Urgentní příjem SPIN ve VFN a do Kognitivního centra FN Motol. Dále absolvovala klinickou stáž v Jordánsku v rámci IFMSA.
 • Od září 2021 do srpna 2022 pracovala na interním oddělení Nemocnice Hořovice, kde stále slouží noční služby.
 • Od září 2022 se připravuje na atestaci z oboru Všeobecné praktické lékařství cestou rezidenčního místa v Ordinaci Karlín.

 

 

MUDr. Mgr. Ing. Petr NemerádMUDr. Mgr. Ing. Petr Nemerád
 • Promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2023.
 • Vedle 1. lékařské fakulty, je též absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
 • Již během studia absolvoval stáže na zdravotnické záchranné službě a působil jako lektor kurzů urgentní medicíny na 1.LF.
 • Po zařazení do specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství se stal rezidentem v Ordinaci Karlín.

 

 

 

Marie Kuchařová DisMarie Kuchařová Dis.
 • Maturitu získala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8 v oboru všeobecná sestra.
 • V roce 1999 absolvovala v oboru fyzioterapie.
 • Od roku 2000 pracovala jako fyzioterapeut v domácí péči pro Prahu 8.
 • V roce 2012 získala certifikát terapeutické využití kineziologických tejpů.
 • V roce 2015 ukončila roční kurz v kraniosakrální terapii.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od října 2019.

 

Mgr. Šárka VondrováMgr. Šárka Vondrová
 • Maturovala v roce 1996 na zdravotnické škole v Praze 8. Sesterskou praxi získala v soukromé chirurgické ambulanci na Praze 6 a ve společnosti Santé, kde pracovala jako všeobecná zdravotní sestra.
 • V roce 2011 získala magisterský titul v oboru speciální pedagogika. Během studií pracovala ve výchovném ústavu jako speciální pedagog vychovatel.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od července 2015.

 

 

Lucie RampakováLucie Rampaková
 • Maturovala v roce 2001 na ekonomické škole. Poté nastoupila na VOŠ pedagogickou, kde v průběhu studia absolvovala několikaměsíční stáže v mateřských školách jako asistent pedagoga.
 • V září 2004 nastoupila do pracovní agentury na pozici junior účetní, fakturantka, personalistka, zástupce jednatele společnosti od roku 2015 působila jako odpovědný zástupce agentury práce či personální agentury.
 • V Ordinaci Karlín pracuje od října 2021 na pozici asistentka/recepční.